Siyasi partiyalar haqqında

Qanun layihələri
07 sentyabr 2022   
    
  • Layihənin mətni
  • Müzakirədə iştirak edin

Qanun layihəsinin müzakirəsində iştirak edin

Təhlükəsizik kodunu daxil edin*

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.

AZ EN RU