“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

Qanun layihələri
22 iyun 2022   
    

22 iyun 2022

Layihə

 

“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12, maddə 1300) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.  1-ci və 2-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri  29 197 800,0 min manat, xərcləri 32 303 800,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 28 167 624,0 min manat, yerli gəlirləri 1 030 176,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 31 233 684,0 min manat, yerli xərcləri 1 070 116,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 485 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

5 290 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

46 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

236 045,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

5 718 700,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

3 085 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

235 000,0

2.7.

Aksizlər

1 276 846,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

170 000,0

2.8.

Yol vergisi

126 500,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

50 000,0

2.9.

Mədən vergisi

142 023,0

2.10.

Gömrük rüsumları

1 300 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

95 386,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

1 800,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

106 500,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

11 517 500,0

2.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

16 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

9 000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

363 500,0

2.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

21 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

834 000,0

2.20.

2022-ci il  yanvarın 1-ə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi  məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı

183 300,0

2.21.

Sair daxilolmalar

193 700,0


2. 3-cü maddə üzrə:

2.1. 3.1-ci maddədə “309 865,0” rəqəmləri “662 165,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 3.1.1-ci maddədə “116 500,0” rəqəmləri “126 500,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 3.1.3-cü maddədə “50 000,0” rəqəmləri “60 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 3.1.4-cü maddədə “89 500,0” rəqəmləri “238 500,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.5. aşağıdakı məzmunda 3.1.8-ci maddə əlavə edilsin:
 

3.1.8.

2022-ci il  yanvarın 1-ə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı məqsədli büdcə fondlarının vəsaitinin qalığı

183 300,0


3. 7-ci və 9-cu maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
 

 

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

4 355 310 544,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

1 481 804 728,0

7.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

370 750 000,0

7.1.3.

xarici yardımlar

12 000 000,0

7.1.4.

elm

204 937 485,0

7.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri

29 638 331,0

7.1.6.

büdcələrarası transfertlər

464 180 000,0

7.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

5 300 000,0

7.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

1 300 000,0

7.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

457 580 000,0

7.1.7.

dövlət borcu

1 792 000 000,0

7.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

5 084 759 665,0

7.2.1.

müdafiə qüvvələri

2 164 704 591,0

7.2.2.

milli təhlükəsizlik

295 006 782,0

7.2.3.

sərhəd xidməti

433 205 951,0

7.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 680 977,0

7.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

2 187 161 364,0

7.2.5.1.

xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

2 180 442 500,0

 

7.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

2 482 255 232,0

7.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

133 666 345,0

7.3.2.

hüquq mühafizə

1 840 747 828,0

7.3.3.

prokurorluq

108 577 339,0

7.3.4.

məhkəmə qərarlarının icrası

10 000 000,0

7.3.5.

hüquqi yardım

4 390 106,0

7.3.6.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

384 873 614,0

7.4.

Təhsil

3 886 648 443,0

7.4.1.

məktəbəqədər təhsil

377 004 282,0

7.4.2.

ümumi təhsil

2 091 019 320,0

7.4.3.

peşə təhsili

63 843 628,0

7.4.4.

orta ixtisas təhsili

87 350 384,0

7.4.5.

ali təhsil

60 254 899,0

7.4.6.

əlavə təhsil

8 679 522,0

7.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

7 020 701,0

7.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

1 191 475 707,0

7.5.

Səhiyyə

1 708 797 316,0

7.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

1 804 324,0

7.5.2.

xəstəxanalar

169 953 633,0

7.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 590 726,0

7.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1 534 448 633,0

7.5.4.1.

əhalinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığortalanması xərcləri və səhiyyə sahəsində bir sıra dövlət proqramlarının və tədbirlərin maliyyə təminatı

1 125 674 629,0

7.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3 728 597 932,0

7.6.1.

sosial müdafiə

278 277 813,0

7.6.2.

sosial təminat

5 585 422,0

7.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

50 000,0

7.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

3 444 684 697,0

7.6.4.1.

dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 231 967 169,0

7.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

463 165 531,0

7.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

206 190 611,0

7.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

54 155 734,0

7.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

45 432 341,0

7.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

157 386 845,0

7.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

272 673 797,0

7.8.1.

mənzil

49 101 755,0

7.8.2.

kommunal təsərrüfatı

117 094 481,0

7.8.3.

su təsərrüfatı

14 500 000,0

7.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

91 977 561,0

7.9.

Kənd təsərrüfatı

997 322 754,0

7.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

477 483 667,0

7.9.2.

baytarlıq

47 535 447,0

7.9.3.

meliorasiya

459 939 640,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

12 364 000,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

292 153 686,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

8 180 796,0

7.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

10 966 058,0

7.10.3.

meşə təsərrüfatı

15 467 857,0

7.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 443 272,0

7.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

255 545 703,0

7.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

550 000,0

7.11.

İqtisadi fəaliyyət

7 067 986 323,0

7.11.1.

nəqliyyat və rabitə

217 348 340,0

7.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

56 070 992,0

7.11.3.

tikinti və şəhərsalma

5 972 270 500,0

7.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

3 286 400 000,0

 

7.11.3.2.

işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası

2 670 000 000,0

 

7.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

8 175 975,0

7.11.5.

yanacaq və enerji kompleksi

1 900 000,0

7.11.6.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

812 220 516,0

7.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1 964 128 777,0

7.12.1.

ehtiyat fondları

628 000 000,0

7.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

518 000 000,0

7.12.1.2.

dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

110 000 000,0

7.12.2.

məqsədli büdcə fondları

662 165 000,0

7.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları

662 165 000,0

7.12.3.

valyuta konvertasiyası

4 000 000,0

7.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

669 963 777,0

7.12.4.1.

dövlət ehtiyatlarının yaradılması

42 316 300,0

7.12.4.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000,0

7.12.4.3.

ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbçilərə mənzil kirayəsi ilə bağlı xərclər

11 946 580,0

7.12.4.4.

sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər

595 700 897,0


Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 11 740 000 000,0  manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 120 500 000,0 manat, yerli xərclər 1 070 116 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 10 589 324 000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 39 940 000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.
   
                                           

 

 

 

 

 

 

(manatla)

Sıra №-si

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş

dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ

 

Şəhərlər

 

 

 

 

 

1.

Bakı

10 631 330 000

88 584 100

436 235 000

10 106 510 900

0

2.

Gəncə

80 560 000

1 457 700

41 937 000

37 165 300

0

3.

Lənkəran

28 800 000

1 983 900

16 851 000

9 965 100

0

4.

Mingəçevir

32 400 000

65 000

22 777 000

9 558 000

0

5.

Naftalan

7 700 000

2 000

3 972 000

3 726 000

0

6.

Sumqayıt

158 904 000

1 977 400

52 583 000

104 343 600

0

7.

Şəki

31 260 000

1 484 500

15 586 000

14 189 500

0

8.

Şirvan

27 986 000

1 385 300

7 140 000

19 460 700

0

9.

Yevlax

21 718 000

2 131 900

11 603 000

7 983 100

0

10.

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar

 

 

 

 

 

11.

Abşeron

66 000 000

166 000

19 424 000

46 410 000

0

12.

Ağcabədi

21 100 000

1 338 600

11 715 000

8 046 400

0

13.

Ağdam

7 950 000

35 000

12 842 000

0

4 927 000

14.

Ağdaş

11 000 000

12 000

9 641 000

1 347 000

0

15.

Ağstafa

9 597 000

41 000

9 530 000

26 000

0

16.

Ağsu

11 960 000

815 100

6 546 000

4 598 900

0

17.

Astara

15 177 000

1 710 000

6 996 000

6 471 000

0

18.

Balakən

8 001 000

1 103 000

7 813 000

0

915 000

19.

Beyləqan

14 600 000

33 000

7 817 000

6 750 000

0

20.

Bərdə

17 523 000

61 000

10 806 000

6 656 000

0

21.

Biləsuvar

15 000 000

1 817 000

6 422 000

6 761 000

0

22.

Cəbrayıl

1 700 000

16 000

5 013 000

0

3 329 000

23.

Cəlilabad

11 700 000

35 000

10 036 000

1 629 000

0

24.

Daşkəsən

6 000 000

1 000

4 864 000

1 135 000

0

25.

Füzuli

12 847 000

17 000

12 830 000

0

0

26.

Gədəbəy

8 739 000

41 000

8 698 000

0

0

27.

Goranboy

10 600 000

20 000

11 488 000

0

908 000

28.

Göyçay

15 400 000

16 000

9 739 000

5 645 000

0

29.

Göygöl

18 188 000

9 000

7 873 000

10 306 000

0

30.

Hacıqabul

8 022 000

12 000

4 738 000

3 272 000

0

31.

Xaçmaz

41 079 000

4 313 900

10 733 000

26 032 100

0

32.

Xızı

4 254 000

5 000

3 931 000

318 000

0

33.

Xocalı

800 000

3 000

2 487 000

0

1 690 000

34.

Xocavənd

1 071 000

25 000

3 141 000

0

2 095 000

35.

İmişli

34 600 000

1 322 700

7 399 000

25 878 300

0

36.

İsmayıllı

12 300 000

10 000

7 519 000

4 771 000

0

37.

Kəlbəcər

2 500 000

4 000

6 542 000

0

4 046 000

38.

Kürdəmir

13 300 000

18 000

6 684 000

6 598 000

0

39.

Qax

5 300 000

15 000

10 974 000

0

5 689 000

40.

Qazax

17 400 000

15 000

9 357 000

8 028 000

0

41.

Qəbələ

22 700 000

22 000

9 674 000

13 004 000

0

42.

Qobustan

5 550 000

5 000

5 287 000

258 000

0

43.

Quba

28 000 000

64 000

9 444 000

18 492 000

0

44.

Qubadlı

5 500 000

4 000

4 652 000

844 000

0

45.

Qusar

14 500 000

28 000

7 152 000

7 320 000

0

46.

Laçın

3 900 000

75 000

6 937 000

0

3 112 000

47.

Lerik

3 800 000

5 000

6 619 000

0

2 824 000

48.

Masallı

14 200 000

35 000

9 860 000

4 305 000

0

49.

Neftçala

9 900 000

28 000

7 160 000

2 712 000

0

50.

Oğuz

3 550 000

30 000

6 384 000

0

2 864 000

51.

Saatlı

13 678 000

8 000

10 014 000

3 656 000

0

52.

Sabirabad

14 256 000

17 000

7 946 000

6 293 000

0

53.

Salyan

15 155 000

26 000

8 062 000

7 067 000

0

54.

Samux

8 000 000

16 000

6 937 000

1 047 000

0

55.

Siyəzən

6 761 000

17 000

4 707 000

2 037 000

0

56.

Şabran

8 701 000

21 000

5 060 000

3 620 000

0

57.

Şamaxı

18 400 000

14 000

10 015 000

8 371 000

0

58.

Şəmkir

25 500 000

50 000

16 969 000

8 481 000

0

59.

Şuşa

2 492 000

2 000

2 490 000

0

0

60.

Tərtər

10 518 000

17 000

10 501 000

0

0

61.

Tovuz

28 000 000

7 808 900

13 554 000

6 637 100

0

62.

Ucar

7 873 000

21 000

7 189 000

663 000

0

63.

Yardımlı

3 300 000

8 000

6 001 000

0

2 709 000

64.

Zaqatala

14 200 000

62 000

13 202 000

936 000

0

65.

Zəngilan

2 100 000

3 000

3 974 000

0

1 877 000

66.

Zərdab

5 100 000

11 000

8 044 000

0

2 955 000

 

Cəmi

11 740 000 000

120 500 000

1 070 116 000

10 589 324 000

39 940 000


4. 14-cü maddədə “3 063 000,0” rəqəmləri “3 106 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

5. 15-ci maddədə “32 914 390,0” rəqəmləri “35 540 938,6” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

6. 16-cı maddədə “15 818 686,0” rəqəmləri “14 669 147,9” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi — Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirən dövlət hakimiyyəti orqanı. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir.

AZ EN RU