sag
line decor
  MUZEY HAQQINDA   ::   STENDLƏR  ::   HeydərƏLİYEV və AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ   ::   SƏNƏDLƏR  ::   FƏXRİ QONAQLAR 
line decor
   
 
SƏNƏDLƏR

Gəncə şəhərində 1993-cü il iyunun 4-də baş vermiş hadisələrlə bağlı təhqiqat aparan deputat-istintaq komissiyasının məlumatı haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
Q Ə R A R I

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Gəncə şəhərində 1993-cü il iyunun 4-də baş vermiş hadisələrlə bağlı təhqiqat aparan deputat-istintaq komissiyasının məlumatını dinləyərək qərara alır:

Deputat-istintaq komissiyasının ilkin məlumatı nəzərə alınsın və ona tapşırılsın ki, öz işini 1993-cü il iyulun 7-dək tamamlayıb rəyini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim etsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 30 iyun 1993-cü il
№ 635