sag
line decor
  MUZEY HAQQINDA   ::   STENDLƏR  ::   Heydər ƏLİYEV və AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ   ::   SƏNƏDLƏR  ::   FƏXRİ QONAQLAR 
line decor
   
 
SƏNƏDLƏR

Azərbaycan Respublikasında fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
Q Ə R A R I

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi "Fövqəladə vəziyyət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə əsasən qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə təsdiq olunmuş və sonralar müddətləri uzadılmış "Azərbaycan Respublikasında fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il 2 aprel tarixli Fərmanı ilə tətbiq edilən fövqəladə vəziyyət 1993-cü il sentyabrın 22-dən ləğv edilsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 20 sentyabr 1993-cü il
№ 711