sag
line decor
  MUZEY HAQQINDA   ::   STENDLƏR  ::   Heydər ƏLİYEV və AZƏRBAYCAN PARLAMENTİ   ::   SƏNƏDLƏR  ::   FƏXRİ QONAQLAR 
line decor
   
 
SƏNƏDLƏR

H. Ə. Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
Q Ə R A R I

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini
A. CƏLİLOV

Bakı şəhəri, 15 iyun 1993-cü il
№ 628