16.12.2016 Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2017-ci il büdcəsi haqqında

449-VQ

Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2017-ci il büdcəsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Büdcənin ümumi göstəriciləri
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2017-ci il büdcəsinin gəlirləri 3 400 000 000,0 manat, xərcləri 3 400 000 000,0 manat məbləğində təsdiq edilir.

Maddə 2. Gəlirlər
Müəyyən edilsin ki, 2017-ci ildə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:


Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ (manatla)

1.

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları, cəmi
o cümlədən:


2 125 000 000,0

1.1.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə

704 300 000,0

1.2.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə

 96 000 000,0

1.3.

büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitləri üzrə daxilolmalar


24 700 000,0

1.4.

digər sığortaedənlər
o cümlədən:


1 300 000 000,0

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə

 54 450 300,0

2.

Sair gəlirlər, cəmi
o cümlədən:


5 000 000,0

Sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyəri üzrə daxilolmalar


1 753 800,0

3.

Dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

1 270 000 000,0

Maddə 3. Xərclər
Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2017-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir: 

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ (manatla)

1.

Əhaliyə ödənişlər, cəmi
o cümlədən:


3 318 220 000,0

1.1.

əmək pensiyalarının ödənilməsinə, cəmi

 3 213 820 000,0

1.2.

məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlərə, cəmi ondan:


104 400 000,0

əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə

 22 600 000,0

hamiləliyə və doğuşa görə

 28 100 000,0

uşağın anadan olmasına görə

 7 200 000,0

3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar

 13 400 000,0

dəfn üçün

 15 500 000,0

işsizliyə görə

 17 600 000,0

2.

Pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması, bank əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı xərcləri

  
21 000 000,0

3.

Sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası vasitəsilə maliyyələşdirilən xərclər, cəmi
o cümlədən:

19 120 000,0

3.1.

sanatoriya-kurort müalicəsi və istirahət üçün yollayışların alınmasına


14 880 000,0

3.2.

sığortaolunanların uşaqlarının sağlamlıq düşərgələrində istirahətinin təşkilinə


320 000,0

3.3.

sanatoriya-profilaktoriyalara yemək xərcləri, tibb xidməti və ştatların saxlanılmasına


200 000,0

3.4.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının idman cəmiyyətlərinə məxsus idman qurğularının qismən saxlanılmasına (işçilərin əməkhaqqının ödənilməsi)

  

2 460 000,0

3.5.

Həmkarlar İttifaqlarının texniki və əməyin hüquqi müfəttişliyinin, etimadlı həkimlərin, sağlamlaşdırma işi ilə məşğul olan təlimatçıların saxlanılmasına

  

1 260 000,0

4.

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aparatının və onun  yerli orqanlarının saxlanılması xərcləri


40 000 000,0

5.

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi xərcləri, cəmi
o cümlədən:60 000,0

5.1.

Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri


30 000,0

5.2.

MDB dövlətlərinin Sosial Təminat Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri


30 000,0

6.

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında 2004-cü il 23 sentyabr tarixdə imzalanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 noyabr tarixli 518 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "İnkişaf üçün Kredit Sazişi"nə əsasən "Pensiya və sosial təminat" layihəsi  üzrə kreditin qaytarılması xərcləri

 

 

 


1 600 000,0

 

Maddə 4. Borcların ödənişi
Sığortaedənlərin keçmiş Dövlət Məşğulluq və Əlillərin Sosial Müdafiə fondlarına ayırmalar üzrə qalan borcları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına köçürülür.

Maddə 5. Qalıqlardan istifadə
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aparatının və yerli orqanlarının hesablarında ilin sonuna qalan vəsait növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.

Maddə 6. Büdcə təşkilatları üzrə sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların tənzimlənməsi
Büdcə ili ərzində dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara nəzərdə tutulmuş məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə vəsaitlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına tam məbləğdə daxil olmadıqda, nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər dövlət büdcəsindən ayırmaların (transfertin) məbləği artırılır, artıq daxil olduqda isə nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər dövlət büdcəsindən ayırmaların (transfertin) məbləği azaldılır.

Maddə 7. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 16 dekabr 2016-cı il
№ 449-VQ

 

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Ünvan | Linklər | Saytın xəritəsi