14.04.2017 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

588-VQD

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci və 20-ci bəndlərini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 2, maddə 58; 2010, № 3, maddə 178, № 4, maddə 276; 2011, № 12, maddə 1104; 2013, № 11, maddə 1274; 2014, № 2, maddə 81, № 10, maddə 1159, № 11, maddə 1361; 2015, № 11, maddə 1294; 2016, № 3 maddə 413) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 11.4-1-ci maddədə “monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslərin aktivlərinin həmin şəxslərə xəbərdarlıq etmədən təxirəsalınmadan” sözləri “bütün fiziki və ya hüquqi şəxslər, o cümlədən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər, habelə dövlət qurumları bu Qanunun 11-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş aktivlərin təxirəsalınmadan və bu Qanunun 7.2.5-ci maddəsində göstərilən şəxslərə xəbərdarlıq etmədən” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 11-1.4-cü maddədə “hüquqi şəxslər” sözlərindən sonra “, yaxud dövlət qurumları” sözləri əlavə edilsin.

3. 19-1.1-ci maddədə “7.2.5-ci” sözləri “11.4-1-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 19-1.2-ci maddədə “dondurulması haqqında qərarın bir nüsxəsi icra edilməsi üçün həmin məlumatı verən monitorinq iştirakçılarına və ya monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə, digər nüsxəsi isə müvafiq sənədlərlə birlikdə” sözləri “ilkin dondurulması haqqında qərarın bir nüsxəsi icra edilməsi üçün aidiyyəti monitorinq iştirakçılarına, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə və ya dövlət qurumlarına, digər nüsxəsi isə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi və araşdırmanın aparılması üçün” sözləri ilə əvəz edilsin;

5. aşağıdakı məzmunda 20-1-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 20-1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir, bu sahədə dövlət orqanlarının və qurumlarının fəaliyyətini əlaqələndirir və dövlət proqramlarının icrasına nəzarəti həyata keçirir.”.

 


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 14 aprel 2017-ci il
№ 588-VQD

 

Müəllif hüquqları qorunur.
© Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 2007
İstifadə qaydaları | Ünvan | Linklər | Saytın xəritəsi